2016 YILI YASAL PARAMETRELERİ

2016 YILI YASAL PARAMETRELERİ

2016 YILI YASAL PARAMETRELERİ Damga Vergisi ( Binde 7,59) % 07,59 2016 YILI VERGİ DİLİMLERİ ( Ücretliler GVK Tebliği 284 ) 12.600 TL’ye kadar 15% 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1. ...

2015 YASAL PARAMETRELERİ

2015 YASAL PARAMETRELERİ

2015 YILI YASAL PARAMETRELERİ Damga Vergisi ( Binde 7,59) % 07,59 2015 YILI VERGİ DİLİMLERİ ( Ücretliler GVK Tebliği 284 ) 12.000 TL’ye kadar 15% 29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1. ...

TÜM YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

TÜM YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde, 01/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası ( ...

KİM NE ZAMAN HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLACAK

KİM NE ZAMAN HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLACAK

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN İlk kez sigortalı olunan tarih Sigortalılık süresi (yıl) Yaş koşulu Prim gün  sayısı 08.09.1976 ve daha öncesi 25 * 5000 09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000 24 ...

TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİ İNTİBAK YASASI

TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİ İNTİBAK YASASI

[accordions] [accordion title="Yasanın düzenlenme amacı neydi ?"] SSK emek­li­le­ri yö­nün­den, ay­lık he­sap­la­ma yön­tem­le­rin­de­ki de­ği­şik­lik­le­re gö­re emek­li­ler ge­ne ...

ÜCRET ÖDEMELERİNE ESAS UNSURLARDAN YAPILACAK KESİNTİLER

ÜCRET ÖDEMELERİNE ESAS UNSURLARDAN YAPILACAK KESİNTİLER

ÜCRET ÖDEMELERİNE ESAS UNSURLARDAN YAPILACAK KESİNTİLER Sıra No ÖDEMENİN TÜRÜ SSK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 1 Aile Yardımı Yasal Sınır Üstü Tabi Var Yok 2 Asıl Ücret Ssk Tavanı V ...

İSTİRAHAT RAPORU VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR ?

a)      Hastalık nedeniyle düzenlenen ve süresi 2 gün olan istirahat raporları için çalışamazlık girişinin yapılmasına gerek yoktur. b)     İstirahat raporu iş kazası nedeniyle düzenlenmişse; süresi ne olursa olsun süresine bakılmaksızın elektronik ortamda kuruma bildirilmesi gerekmektedir. c)      10 güne ka more ...

YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE DİĞER İZİN SÜRELERİ

4857,MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ü more ...

© 2016 Musa Tekler

Scroll to top