EVDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALI OLMASI

Evlerinde Çocuk Bakıcısı/Temizlikçi/Hizmetçi Çalıştıranların Yasal Sorumluluğu:

a-Sosyal Sigortalar Kurumunun İlgili Sigorta Müdürlüğüne verilmek üzere “İşyeri Bildirgesi” düzenleyeceklerdir.

b-Sosyal Sigortalar Kurumunun İlgili Sigorta Müdürlüğüne verilmek üzere “Sigortalı İşe Giriş  Bildirgesi” düzenleyeceklerdir.

c-Her ay “Aylık Prim Ve Hizmet Belgesini”, düzenlenerek, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumunun İlgili Sigorta Müdürlüğüne verecekler ve muhteviyatı primleri  de aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

 

Sosyal Sigortalar Kanuna Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Durumu:

 

Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmasında; Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar sigortalı sayılmışlardır. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak kimsenin istihdam edilmesi halinde, Kanunun8’inci maddesi uyarınca, İşyeri Bildirgesinin, 9’uncu maddesi gereğince, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, 79’uncu maddesi hükmüne göre de, her ay Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin, düzenlenerek, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Yargıtay kararına görede “Ev işlerinde ücretli ve sürekli olarak çalışanlar 2100 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 24.11.1977 gününden geçerli olmak üzere sigortalı sayılmaktadırlar. Haftanın tamamında değil, belli günlerinde kısmen çalışılmasa dahi bu hizmetin süreklilik unsurunun gerçekleştiğini gösterir” sigortalı sayılmak için haftanın tam günü çalışmak şart değildir.

Ev hizmetlerinde çalışanlar işsizlik sigortasına dahil

Ev hizmetlerinde çalışanların tamamı ile kapıcılar, “İşsizlik Sigortası” kapsamı içindedirler. Yani ev hizmetlerinde çalışanlara İş Kanunu kapsamında ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi haklar verilmemiştir ama işsiz kalırlarsa işsizlik sigortasından para da alabilirler. Tabi bunun için 4447 sayılı Kanun gereğince en az az 600 gün (20 ay) sigortalı çalışmak birinci şarttır.

Ev hizmetlileri için vergi ödenmez

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesi gereğince, “…Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır)…” Gelir Vergisi’nden muaftır. Bu durumda aylık 1000 YTL kazanç bildirilen bir kapıcılık-hizmetçilik işyerinden SGK’ya eski adıyla SSK’lı yeni adıyla 4/A’lı gibi bildirilirse ödenecek olan prim işsizlik sigortası dahil yüzde 36,5 oranıyla 365 YTL prim ödenecek ama hiç gelir-damga vergisi ödenmeyecektir.

İş süreci aşağıdaki şekilde özetlenebilir ;

 

d-Çalışana en az yasal asgari ücreti ödeyeceklerdir

1-İlgili Müdürlüğü’ne giderek ekte yer alan İşyeri Bildirgesi doldurulmalıdır.

2-Noterden İmza beyannamesi , İkametgah Sureti ve Nüfus Cüzdanı Sureti alınması da faydalı olacaktır…

3- İşyeri bildirgesindeki işyeri sicil numarası sigorta müdürlüğü tarafından verilecektir.

4- Tüm işlemler internet üzerinden yapıldığı için  sigorta müdürlüğünden kullanıcı adı ve şifre talebi de yapılmalıdır…Elden bildirim kesinlikle yapılamıyor ve cezası bulunmaktadır.

5- Akabinde  internet üzerinden işe giriş bildirgesi düzenlenebilecektir. Bildirgenin düzenleme tarihi işe giriş tarihinden en az 1 gün önce olmalıdır.

6- Her ayın e-bildirgesi takip eden ayın son gününe kadar yine internet üzerinden verilmelidir.

 

Yorum Yazin

© 2016 Musa Tekler

Scroll to top